Nu exista act de infiintare al Adminstratiei Prezidentiale Romane si NU EXISTA ACT DE INFIINTARE AL POLITIEI ROMANE ambele functionand ILEGALA cu ajutorul IMPOSTORILOR

Monitorul Oficial CENTRUL DE RELAȚII CU PUBLICUL Şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, Bucureşti, cod 050651

Telefon: 410.47.30, 411.58.33 E-mail: libraria@ramo.ro

Fax: 410.77.36, 410.47.23 Website: http://www.monitoruloficial.ro

Către,….

Referitor la: diferite acte normative

Urmare a cererii dvs. înregistrată la instituţia noastră sub nr. 15.004/08.01.2018 suntem în măsura să vă comunicăm urmatoarele aspecte de interes:

1. Act de înfiinţare al Statului Român – Legea 363/30.12.1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română. Menţionăm că Arhiva R.A. Monitorul Oficial nu deţine buletine oficiale din aceea perioada. Vă recomandăm să vă adresaţi Bibliotecii Naţionale a României sau Arhivelor Naţionale, instituţii care deţin documente vechi;

2. Act de înfiinţare al Administraţiei Prezidenţialenu există un act normativ care să facă referire strict la înfiinţare. Există însă Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României Partea a I-a nr. 372/17.05.2017 unde la art. 1 se specifică: “Pentru exercitarea de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţia României şi alte legi se organizează şi funcţionează Administraţia prezidenţială, insituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, palatul Cotroceni.”;

3. Act de înfiinţare al Poliţiei Românenu există un act normativ care să facă referire strict la înfiinţare. Există însă Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României Partea a I-a nr. 307/25.04.2014.

Cu stimă,

Şef Centru pentru Relaţii cu Publicul

Nina Săndulescu