Meletius din Sinodiceasca Epistola a Intaiului Ecumenic Sinod este Melitie

DICȚIONAR DE TEOLOGIE PATRISTICĂ, edit. Doxologia, Iași 2014

pag. 321

Melitie[/Meletie] din Lycopolis (fl. la începutul secolului al IV-lea)

Melitie din Lycopolis a fost preot al Bisericii alexandrineA fost depus de sinod egiptean în anul 306 și a provocat o mișcare schismatică a clerului, care a dăinuit în timpul păstoririi succesorilor lui Petru, Achillas și Alexandru. Alexandru a prezentat chestiunea spre soluționare la Sinodul Niceea I (325), fapt care a permis clerului hirotonit de Melitie (în document apar 28 de horespiscopi sau episcopi de țară) să își continue slujirea ca cler începător subordonat lui Alexandru, însă l-a privat pe Melitie de statutul de episcop