a descoperit Revelatia… verbal si in scris,… izvorul sfintelor dogme…Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie,…Biserica Soborniceasca… Infailibila

Sfântul Iustin Popovici DOGMATICA BISERICII ORTODOXE volumul I , edit. doxologia

pag. 32:

Sfântul Grigorie de Nyssa spune:

Nouă nu ne este dată puterea să afirmăm ce ne convine. Noi, în fiecare dogmă, ne folosim de Sfânta Scriptură ca dreptar și lege…De aceea, să ne lepădăm de afirmarea dogmelor noastre după regulile iscusinței dialectice, în baza concluziilor și elaborării conceptelor obținute prin cunoaștere, deoarece această metodă de susținere a adevărului este neîncrezătoare și suspectă. Căci tuturor le este clar că istețimea dialectică are putere egală și pentru una, și pentru cealaltă: și pentru decoperirea adevărului, și pentru osândirea minciunii75. De anima et ressurect

Dar pentru că Domnul cel în Treime a descoperit Revelația în două feluri: verbal și în scris, și a predat-o Bisericii Sale ca să fie păzită, tâlcuită și propovăduită, de aceea Revelația dumnezeiască este izvorul sfintelor dogme în ambele forme ale sale, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, iar Biserica lui Hristos, cea Ortodoxă, Sfântă, Sobornicească, Apostolică și Infailibilă le păzește, le explică și le propovăduiește în puritatea și plinătatea lor dumnezeiască.

…când afirmăm că noi credem în Biserică, prin aceasta înțelegem credința în Sfintele Scripturi, predate ei de Dumnezeu, și în dogmele ei insuflate de Dumnezeu.

pag. 34:

omul care vorbește de la sine poate greși, se poate înșela sau poate fi înșelat, dar pentru că Biserica Sobornicească niciodată n-a vorbit și nu vorbește din sine, ci din Duhul lui Dumnezeu (pe Care ea, în mod necontenit, Îl are și Îl va avea ca Povățuitor în vecie), nicidecum nu poate greși, nu poate înșela, nici nu poate fi înșelată, ci, conform Dumnezeieștilor Scripturi, este infailibilă și are valoare veșnică75. Epistola patriarhilor Bisericii Sobornicești de Răsărit, despre credința ortodoxă, articolul 2.