Cum pr. Papacioc a interpretat gresit cuvintele ierodiaconului Visarion Iugulescu

Minutul 1:31:29 „eu mai întâi sunt născut, nu făcut
M-a născut Duhul Sfânt din copilărie la viață…curată
Cei care sunt făcuți, pentru că au învațat și ei puțină carte, nu știu mai nimic, nu știu mai nimic din cele ce sunt duhovnicești
Aceia care caută să îmi găsească vreo vină, sau diferite pricini, sunt vicleni , farisei, și nu urmăresc mântuirea sufletului.

===e foarte clara explicatia acel nascut se refera la nasterea duhovniceasca si nu la o nastere asemenea Fiului din Tatal

pr. Papacioc face refererire la Stapanul Hristos dar oricine poate sa isi dea seama ca intelesul lui facut e: omul lumesc, dar cum a facut legatura cu:

  • nasterea Mantuitorului din Tatal atribuind-o Duhului Sfant eu asta nu voi intelege niciodata,
  • cum nu voi intelege nici cum a trimis lumea la documente cu cnp666

====Dovada ca ierodiaconul Iugulescu nu a gresit un exemplu asemanator:

Sfântul Grigorie Palama OPERE COMPLETE III, edit. Gândul Aprins 2015
pag. 660
după sfântul Maxim «Cuvântul veșnicei bune-ființări140 vine – după har – la cei vrednici, aducându-L pe Dumnezeu, pe Cel mai presus de tot începutul [sau obârșia], Care pe cei ce după fire au început și sfârșit îi face după har fără-de-început și fără-de-sfârșit»141, de vreme ce și marele Pavel, nemaitrăind viața cea vremelnică, ci «pe cea dumnezeiască și pururea-fiitoare a Cuvântului sălășluit [întru el]»142, s-a făcut – după harfără-de-început și fără-de-sfârșit, [cum] și Melhisedec «nici început al zilelor nu a avut, nici sfârșit al vieții»143 nu după firea cea zidită, după care a și început a fi și a și încetat, ci după harul cel dumnezeiesc și nezidit și pururea fiitor mai presus de toată firea și vremea, [cel] de la Dummezeu Cel pururea fiitor. Așadar zidit a fost Pavel doar până ce trăia viața cea prin porunca lui Dumnezeu făcută din cele ce nu sunt; iar când nu o mai trăia pe aceasta, ci pe cea făcută [lui] din sălășluirea lui Dumnezeu, nezidit s-a făcut după har, precum și Melhisedec și tot cel ce L-a dobândit înlăuntrul său, ca Singur viu și lucrător, pe Cuvântul lui Dumnezeu.

(17.)
Dar acestea le spune și marele Vasile, [cum] că «ceea ce este mișcat de mișcarea pururea-fiitoare a Duhului s-a făcut sfânt viețuitor; și a luat omul, sălășluindu-se Duhul înlăuntrul lui, vrednicie de proroc, de apostol, de înger, de Dumnezeucel [ce] mai înainte [era] pământ și cenușă»144. Și, iarăși, «prin Duhul Sfânt părtaș a se face de harul lui Hristos, fiu al luminii a se unge, de slava cea pururea-fiitoare a se împărtăși»145. Iar dumnezeiescul Grigorie al Nyssei «iese dincolo» zice «de firea sa omul, nemuritor făcându-se din muritor și din stricăcios nestricăcios și din vremelnic pururea-fiitor și, din om, dumnezeu pe de-a-ntregul; pentru că cel învrednicit a se face fiu al lui Dumnezeu negreșit că va avea înlăuntrul lui vrednicia tatălui»146. Astfel sunt, așadar, după har, toți cei cu-chip-dumnezeiesc și ca niște dumnezei.

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/09/26/cum-sfintii-au-gresit-dar-tot-sfinti-au-ramas/