Pidalion 1844, pag. 283

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-282/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 283

şi apoi şapte ani să se canonisească. Iar marele Vasilie în 68 al său Canon de obşte hotărăşte să se canonisească cu certarea preacurvarilor, adică 15 ani, nunta ceea ce se va face cu rudenie oprită. Vezi învăţătura cea despre însoţiri.

CANONUL 55
Fiindcă am aflat că cei din cetatea Romanilor, în ajunările Sfintei
Patruzecimi, în sâmbetele acesteia ajunează, afară de urmarea Bisericii cea predată. Au socotit Sfântul Sinod, ca şi la Biserica Romanilor nestrămutat să se păzească Canonul, cel ce zice: Dacă vreun cleric s-ar afla ajunând în Sfânta duminică, sau sâmbăta, afară de una, şi singură (Sâmbăta mare) să se caterisească. Iar mirean fiind, să se afurisească.

TÂLCUIRE
Sinodul acesta prin acest Canon opreşte de a posti vechii romani (ori cu desăvârşită nemâncare, ori cu mâncare uscată întru al 9-lea ceas) în sâmbetele marelui Post; (că se face dezlegare în ele la vin, la unt de lemn, la raci, şi la cele de acest fel), şi rânduieşte că se cuvine a se păzi neclintit şi la Roma, Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli, pe care şi îl pune anume, a căruia tâlcuire citeşte-o.219

CANONUL 56
Asemeni ne-am înştiinţat că şi în ţara armenilor, şi întru alte locuri, în sâmbetele, şi duminicile Sfintei Patruzecimi, unii mănâncă ouă şi brânză. Deci s-a socotit şi aceasta, ca Biserica lui Dumnezeu cea întru toată lumea, o orânduială urmând, ajunarea să o săvârşească, şi a se depărta, precum de tot felul de junghietură, aşa şi de ouă şi de brânză, care rod sunt şi naşteri acelora, despre care ne înfrânăm. Iar de n-ar păzi-o aceasta; de vor fi clerici, să se caterisească; iar de vor fi mireni, să se afurisească.

TÂLCUIRE
Precum se vede: creştinii cei ce se aflau în Armenia, auzind Apostolescul Canon că opreşte de a posti cineva sâmbăta, şi duminica, şi ne înţelegând bine aceasta, mâncau brânză, şi ouă, în sâmbetele şi duminicile marelui Post. Pen-tru aceasta Sinodul acesta, prin acest Canon, hotărăşte, ca toată Biserica lui Hristos, care se află în toată lumea, să păzească una şi aceeaşi rânduială, şi să

________

219 Fiindcă acest Canon, ca o sabie cu două ascuţişuri pătrunde inimile papistaşilor, pentru aceasta preasumeţii prihănesc pe Sinodul acesta ecumenic, că nu bine a rânduit aceasta, dar prihănirea lor se ridică asupra însuşi Apostolilor, căci acesta Canonului lor urmând, a rânduit aceasta.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/18/pidalion-1844-pag-284/