Explicatie cine is credinciosii pe jumatate

ortodoxos.ro/2018/04/29/radiografia-momentului-aprilie-2018/

Cum îi deosebim pe cei care într-adevar sunt ortodocși? Iată cum:…

Sunt duhovnici veritabili : nu dau împărtășania acasă la pachet, nu au viziuni, vedenii. Nu fac minuni, învață ortodox.

—–

Cartea:

[Sfântul] Simeon Noul Teolog Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS 2003

Pag.174-175

Credința e vie prin fapte

Acestea sunt , așadar, dumnezeieștile taine ale creștinilor, aceasta e puterea cea ascunsă a credinței noastre, pe care credincioșii sau rău-credincioșii, sau, mai bine zis, credincioșii pe jumătate nu le văd și nici nu le pot vedea vreodată. Iar necredincioșii, rău-credincioșii și credincioșii pe jumătate sunt cei care nu-și arată credința lor prin fapte[Iac 2, 18]. Pentru că fără fapte și demonii cred [Iac 2, 19] și mărturisesc că Hristos e Dumnezeu și Stapân, căci zic: „Te știm pe tine cine ești: Fiul lui Dumnezeu” [Mc 1, 24 și par.] și altundeva: „Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt” [FA 16, 17]. Dar totuși o astfel de credință nu este de folos nici demonilor, nici oamenilor. Nu este nici un folos al acestei credințe, pentru că este moartă cum zice dumnezeiescul Apostol: „Credința fără fapte moartă este” [Iac 2, 26]. Cum sunt de altfel și faptele fără credință. Dar cum este moartă? Pentru că nu are în ea pe Dumnezeu Care este viu [1 Tim 6, 13], pentru că nu L-a câștigat în ea pe Cel ce a spus: „Cine Mă iubește pe Mine, acela va păzi poruncile Mele, și Eu și Tatăl ne vom face la el sălaș” [In 14, 21-23], ca prin venirea [prezența] Lui să învie din morți pe cel ce a câștigat-o, să-L facă viu și să-i dăruiască harul de a-L vedea pe Cel ce învie întru el și L-a înviat pe el. Deci din această pricină o astfel de credință este moartă, sau mai degrabă morți sunt cei ce o au fără fapte. Căci credința în Dumnezeu pururea face viu și, vie fiind, face vii pe cei ce se apropie de ea cu bună intenție și o primesc pe ea, cea care chiar și înainte de lucrarea poruncilor i-a dus pe mulți de la moarte la viață și le-a arătat pe Hristos-Dumnezeu. Și, dacă ar fi stăruit în poruncile Lui și le-ar fi păzit până la moarte, ar fi fost păziți și ei de către acestea; adică așa cum au fost făcuți numai din credința singură; dar, după ce s-au întors ca un arc sucit [Ps 77, 54] și s-au străpuns cu propiile lor fapte dinainte, pe bună dreptate numaidecât s-au găsit și naufragiind și în credință [1 Tim 1, 19] și s-au lipsit pe ei înșiși, din păcate, de bogăția cea adevărată, care e Hristos Dumnezeu. Ca să nu pățim și noi aceasta, să păzim, rogu-vă poruncile lui Dumnezeu pe cât e cu putință, ca să ne desfătăm de cele bune prezente și viitoare, adică de însăși vederea lui Hristos, pe care fie să o dobândim noi toți cu harul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia fie slava în veci. Amin.

——

=====Deci a intrerupe pomenirea ereticului episcop e FAPTĂ, credinciosii pe jumatate nu au Fapta aceasta

====Dar si duhovnicii ce nu fac minuni is lipsiti de fapte și nu au vazut harul, cine a scris acel articol nu stie ce vorbeste el prin aceste cuvinte: „nu au viziuni, vedenii. Nu fac minuninega si ca omul poate vedea harul in aceasta viata si ca nu ne trebuie decat credinta(adica sa invete ortodox si atat) deosebirea lui e falsă ptr ca se zice: Invierea lui Hristos VĂZÂND si nu Invierea lui Hristos CREZÂND