datoriile crestinului… Marturisirea credintei crestine… sa o apere, cu tot curajul, de rastalmacirile eretice, amintindu-si de spusele Mantuitorului: „De cel ce se va rusina de Mine si de cuvintele Mele, de acesta si Fiul omului se va rusina cand va veni intru slava Sa si a Tatalui si a sfintilor ingeri” (Luca 9, 26)

ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ
CREŞTINĂ ORTODOXĂ

Ediţie electronică, APOLOGETICUM
2006

pag.257

BISERICA

231. Care sunt datoriile creştinului faţă de Biserică?
Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica, pentru ca ea să continue propovăduirea
învăţăturii Sale în aşa fel ca oricine va crede în El să ajungăla cunoştinta adevărului şi să se mântuiască. Sfânta noastră Biserică este orânduită, deci, pentru binele credincioşilor, pentru cunoaşterea adevărurilor credinţei creştine şi pentru desăvârşirea morală a lor.
Pentru acest fapt, toţi credincioşii au datoria de a preţui şi a iubi Biserica şi de a-şi îndeplini cu sfinţenie datoriile faţă de ea. Datoriile credincioşilor faţă de Biserică sunt:
1) Credinţa ortodoxă. Să creadă toate adevărurile creştine şi numai aşa cum le
propovăduieşte sfânta Biserică Ortodoxă, păstrându-le în toată curăţia lor şi întocmindu-şi
viaţa după ele.
2) Mărturisirea credinţei creştine. Să-şi dea silinţa pentru păstrarea, întărirea şi
răspândirea credinţei creştine ortodoxe şi să o apere, cu tot curajul, de răstălmăcirile eretice,
amintindu-şi de spusele Mântuitorului:
De cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul omului se va
ruşina când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca 9, 26).
3) Împlinirea poruncilor. Să împlinească poruncile sfintei noastre Biserici cu privire la:
umblarea la biserică, ţinerea posturilor orânduite de ea, mărturisirea păcatelor, primirea Sfintei Împărtăşanii etc.
4) Supunerea şi ascultarea. Să se supună ierarhiei şi disciplinei bisericeşti (Luca 10, 16).
5) Ajutorarea. Să iubească şi să cinstească pe cei ce îndeplinesc slujbele bisericeşti, îngrijindu-se de cele trebuitoare vieţii lor, după cuvintele Sfintei Scripturi: „Vrednic este
lucrătorul de hrana sa” (Matei 10,10) şi: „Aşa a rânduit şi Domnul celor ce propovăduiesc
Evanghelia, să trăiască din Evanghelie” (I Cor. 9, 13-14).
Prin împlinirea conştiincioasă a datoriilor faţă de Biserică, credincioşii îi dau putinţa să
lucreze cât mai rodnic pentru binele întregii omeniri şi pentru binele fiecăruia dintre ei.