Despre cele doua caterisiri dinlauntru si din afara

PIDALION 1844 cârma bisericii ortodoxe, edit. „Credința strămoșească“ , 2007

Pag.65-66

Subnota 61 la Canonul 28 Apostolic

Dar s-ar nedumeri cineva, dacă hirotonia, Botezul, Sfinţirea (Apei), şi celelalte ce ar fi îndrăznit cei ce cu
dreptate, şi pentru arătate vinuiri de sobor s-au caterisit, de au oare putere şi fiinţă, ori de sunt cu totul fără putere, şi neînfiinţate, şi ca cum nici cum s-ar fi făcut și pentru aceasta de trebuie a se face din început de preot necaterisiți? Se vede că după oarecare, sunt fără putere şi cu totul fără fiinţă, şi pentru aceasta este trebuinţă a se face din început, ca cum nu s-ar fi făcut cu totul mai
înainte. Căci, dacă hirotoniile, şi alte Sfinţite săvârşiri, ce le-ar face afară de enorie vreun Episcop, sunt fără putere, după canon 13 al Antiohiei, cu cât mai mult lucrurile cele îndrăznite, a celui cu dreptul şi după lege caterisit sunt fără putere şi fără fiinţă? Iar de ar zice cineva că după Dumnezeiescul Hrisostom
(Voroava a 2-a a Epistoliei a 2-a către Timotei şi 11 a celei către Tesaloniceni 1 şi după 8 a celei către Corinteni 1). „Că darul nu pe toţi hirotoniseşte, prin toţi însă şi prin însuşi cei nevrednici lucrează; răspundem, că şi prin toţi cei necaterisiţi lucrează, dar nu şi prin cei caterisiţi, şi deshirotoniţi.” Am zis pentru lucrurile cele îndrăznite a celui cu dreptate şi pentru arătate păcate caterisit, cum că trebuie de al doilea a se face, ca cum ar fi înfiinţate, şi nu ar fi. Căci de ar fi aşa, trebuie ca acel caterisit, când se desvinovăţea, şi să se mai hirotonească de al doilea. Ci însă, după Canonul 56 al Cartaginei cel ce opreşte
hirotonisirile cele de al doilea, acesta nu s-a hirotonisit de al doilea. Deci avea puterea preoţiei (deşi pe lucrare nu o avea din pricina caterisirii). Drept aceea şi lucrările cele de dânsul îndrăznite nu trebuie a le mai îndoi. Că cela ce cu dreptate s-a caterisit, şi dinlăuntru de sine-şi pentru nevrednicia sa, şi din afară de la sobor, a pierdut lucrarea preoţiei. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit, numai din afară, şi nu de la sine-şi s-a lipsit de a lucra. Şi poate a se asemăna, precum zic oarecare, cela ce cu dreptate s-a caterisit, ca un
meşter, a căruia şi mâinile de sine-şi s-a zgârcit, şi nu pot să apuce, şi uneltele meşteşugului său i le-au
luat. Drept aceea, şi mâinile, să zicem, de şi-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare adică a fi, ci cu adevărul nu este; atât pentru ciunţia lor, cât şi pentru lipsa uneltelor. Iar cel ce cu nedreptate s-a caterisit se aseamănă cu meşterul, care mâinile îşi are sănătoase, nu are însă şi uneltele meşteşugului. Pentru aceea şi când i se vor da iarăşi, poate a le apuca şi meşteşugul a-şi lucra. Şi lucrul lui este cu adevărat lucru. Iar cel ce este ciunt, adică cel cu dreptate caterisit, nici mai-nainte de a i să da, nici după ce i se vor da uneltele, poate a le apuca, şi a face cu ele vreo ispravă. Iar de ar zice cineva că nu
trebuie a se poftori hirotoniile şi Botezurile celui cu dreptul caterisit, căci Canonul opreşte îndoirile Botezului şi ale hirotoniilor, învaţă-se că opreşte cu adevărat, pe îndoirile Botezurilor celor adevărate, şi ale hirotoniilor asemenea, nu pe ale celor neadevărate, care sunt cele de cei cu dreptate caterisiţi făcute. Şi marele Vasilie însă în Canonul 3 zice, că diaconul cel odată caterisit, de ajuns are pe osânda caterisirii. Şi
în scurt toţi clericii cei ce au păcătuit păcatul cel de moarte din treapta lor se pogoară zice în Canon 32 al
său, şi nu li se mai dă lor clerul şi preoţia. Iar dacă nu li se mai dă, arătat că şi Sfinţitele lucrări care le-ar
face, se socotesc ca cum s-ar fi făcut şi de mireni, în locul cărora ei s-au aruncat. Iar Manuil Malaxos notarul (la tălmăcirea Canonului ce au făcut la anul 1565 la cap. 30) Patriarhul Constantinopolului a poruncit câţi s-au hirotonisit de Arhierei caterisiţi, de au ştiut caterisirea lor, să fie şi ei caterisiţi să nu se hirotonească de al doilea. Iar de nu a ştiut, să se hirotonisească de al doilea de Arhierei necaterisiţi. Şi Teodor Studitul zice, că preotul caterisit nici un lucru ieraticesc
face, ci este lumesc (mirean) ca şi mai-nainte, şi Dar al Sfântului Duh nu are pentru că s-a luat de la el. Şi
de va da vreunuia preoţia, acela nu este preot. Acestea aşa zicându-se, de mine se socotesc acestea zise a
fi cu îndoială, şi ce să zic hotărâtor, nu ştiu. Fiindcă nici acesta de faţă Apostolesc, nici cel 4 al celui din
Antiohia, zic ceva pentru acestea, care din amândouă, Sfinte lucruri, cutezându-se de către cei ce cu dreptul sunt caterisiţi, se socotesc ca cum nu ar fi, ca şi cele de către eretici, după cel 46 Apostolesc, sau ca cum ar fi. Iar mai ales şi mai cu deosebire, pentru că văd pe cel 6 al Soborului 4 Ecumenic că zice că nu are tărie hirotonia celui hirotonisit nehotărâtor nu ca una ce nu ar fi și nu s-ar fi făcut nici pentru că ar fi neînființate și ca cum nu ar fi Taine cele ce se vor lucra de dânsul;
ci ca una ce rămâne nelucrătoare, şi nu se pune în lucrare şi în faptă, şi nu pentru alta, ci numai pentru
necinstea şi ocara celui ce a hirotonisit. Şi fiindcă cele asemenea din cele asemenea se cuvine a se încheia
şi a se judeca. Apoi şi cele neîntărite care le rânduieşte Canonul 13 al celui din Antiohia, se cuvine a se
înţelege şi a se lua precum Soborul 4 le-a înţeles şi le-a primit, şi nu precum cei mai de sus le-au înţeles şi
le-au luat. Vezi însă şi în tomul 2 al practicalelor Sinoadelor foaia 993 că s-au adunat întreg Sobor în
Constantinopol în zilele împăratului Ioann Comnino, şi al Patriarhului Mihail Oxitul în anul 1143. Care
sobor prihăneşte pe Leontie, pentru că a botezat de al doilea pe cel botezat de un ierarh caterisit pentru
vinovăţii arătate, fiindcă a socotit că nu este deplinit Botezul cel făcut de iereu caterisit. Ci şi Iosif Vrienie
în epistolia cea către Nikita zice, că sunt Sfinte şi deplinite cele îndrăznite de către cei caterisiţi. Însă şi
aceasta o mărturiseşte şi înţeleptul Evghenie Vulgarul în cercetările cele criticale ale gramaticii lui Neofit,
aducând ajutător pe Nicolae Cabasila.

———-

=== 1. Caterisirea dinlauntru(sau auto-caterisirea) ptr pacatele lui, nevrednicia lui sau de ce nu ptr erezia lui si

2. Caterisirea din afara de la sobor

Avand auto-caterisirea si caterisirea in sobor/sinod, atunci pierde harul preotiei si devine conductor mort adica Dumnezeu nu mai trece nici un har prin el atunci poti ca preot sa re-Botezi sau mai bine zis Botezi pe cei care acela(caterisitul in sobor) a indraznit si i-a botezat cu un botez fals lipsit de har chiar daca a fost caterisit pe drept ptr. erezie sau pacate.

===Cel caterisit cu cele doua caterisiri (auto-caterisirea si caterisirea pe drept in sobor) pierde harul preotiei

— Mai e si varianta ca tu ai ajuns ca preot la indumnezeire si VORBESTI cu Dumnezeu Hristos față catre față de 3 ori pe zi si El iti v-a spune sa ii re-Botezi(Botezi) inainte de caterisirea sinodala nominala a respectivului eretic, dar daca Dumnezeu Hristos nu ti se arata de 3 ori pe zi, de ce rebotezi ca sa cazi sub canoane si sa te auto-caterisesti si tu?, de ce rebotezi ca asta iti spune mintea si voia ta cazuta?, te crezi sinod ecumenic? Si de ce iti zic asta ptr ca prin faptele tale te arati pe tine insuti sinod ecumenic.

=== Cel caterisit pe nedrept de sobor, are puterea(harul) preotiei ptr ca Dumnezeu nu face nedreptate cu cel drept, si Botezurile facute de acesta nu trebuie refacute ci acceptate chiar daca a fost caterisit pe nedrept si a facut acelea Botezuri dupa caterisirea nedreapta.

====Cel ce se auto-cateriseste si e si caterisit de sobor pe drept;

  1. auto-caterisirea (dinlauntru) = e ca el singur s-a mutilat la maini si nu poate apuca uneltele
  2. caterisirea de la sobor(din afara) = i s-au luat si uneltele

Cel caterisit pe drept nu mai poate lucra cu de la sine putere(adica a indrazni sa Boteze cat timp e caterisit) dar nici chiar daca e repus in treapta preoteasca de sobor cum a fost inainte de caterisirea pe drept, nici atunci nu mai lucreaza harul prin el, ptr. ca odata e hirotonia si odata caterisirea si nu exista hirotonie indoita

====Cel cu nedreptate caterisit

  1. are maini sanatoase poate apuca uneltele
  2. dar nu are uneltele

Cel care e pe nedrept caterisit chiar de indrazneste sa faca cele ale preotiei (adica sa Boteze, sa Slujeasca asa cum au facut Sfantii Grigorie Palamas, Athanasie si Ioan Gura de Aur subnota 287, can. 4 Antioh. Pag. 410 Pidalion 1844- 2007) in timpul cat a fost caterisit harul lucreaza prin el ptr ca mainile lui sunt sanatoase si poate apuca uneltele si normal ca daca e repus in treapta iar de sobor lucreaza si atunci harul prin el

===„Că darul nu pe toţi hirotoniseşte“ adica Dumnezeu nu pe toti ii alege, nu toti sunt chemati, adica daca tu vrei sa construiesti o Biserica dar Dumnezeu nu a cerut-o asta se cheama ca tu ai vrut sa contruiesti acea Biserica si nu e din VOIA Lui Dumnezeu sa fie ridicata acea Biserica.