NEAMUNIT si moralitatea idolatra

,,În ziua de azi, prin trăirea teologiei se înțelege morala. Da, numai că teologia nu este morală. Trăirea teologiei este Rugăciunea minții și îndumnezeirea, nu morala. Pentru că teologia ortodoxă nu are morală, ci nevoință. Morală ortodoxă nu există; există morală idolatră, care nu este o virtute, și nu aparțin Ortodoxiei, ci întregii lumi. Prin urmare, trăirea teologiei nu este virtutea, nu este morala – pentru că morală aveau și filozofii“.

Părintele Ioannis Romanidis, Dogmatica Empirică