Canonul 10 Ioan Postnicul; nesocotind, nestiind

Pidalion 1844, 2007

pag. 712-713:

CELE 35 DE CANOANE ALE LUI IOAN POSTNICUL, TÂLCUITE

CANONUL 10
Iar dacă vreunul din cei ai clerului, mai înainte de a se Sfinţi a căzut în patima malahiei, nesocotind poate că pentru singurul acesta păcat va fi oprit de hirotonie, mai înainte primind potrivită canonisire, aşa să vină spre hirotonie. Iar dacă s-a prins cu acest păcat după hirotonie, întru un an de lucrarea (ieraticească) oprindu-se, şi înţelpţindu-se cu obişnuitele canonisiri, se întoarcă la preoţie. Iar dacă şi după cunoştinţa păcatului, a doua oară sau a
treia oară o ar face aceasta, încetând despre preoţie, să vină în rânduiala anagnoştilor.

TÂLCUIRE
Acest Canon zice, dacă cineva mai înainte de a se hirotonisi (diacon sau preot adică) a căzut în patima malahiei, neştiind că şi numai pentru aceasta poate fi oprit, acesta făcându-şi mai înainte Canonul cel potrivit, să se hirotonească. Iar dacă şi după hirotonie a căzut, întru un an să fie oprit, şi înţelepţindu-se cu canonisirile cele rânduite asupra acestui păcat, iarăşi să rămână slobod a lucra cele ale treptei sale. Iar dacă după cunoştinţa răului, de două, sau trei ori va face malahie, să înceteze de toată lucrarea, şi să se pogoare în ceata citeţilor.