epistola canonica a Sfantului Atanasie catre Rufinian

STRĂJERII ORTODOXIEI, Luptele monahilor pentru apărarea Ortodoxiei, edit.EGUMENIȚA 2015

pp. 262,265,266,267,268

3. Sinodul al VII-lea Ecumenic (787) și participarea impozantă a monahilor

Sfântul Tarasie a întrebat dacă este drept ca episcopii care se pocăiesc să-și reia scaunele lor iae Sinodul a încuviințat. Monahii au adăugat: „Precum îi primeau Sfintele Sinoade a toată lumea pe cei ce se întorceau de la erezie, așa îi primim și noi“.

În continuare s-au înfățișat alți șapte episcopi iconoclaști care luaseră parte la tulburările din anul precedent și și-au cerut și aceștia iertare. Așadar, în Sinod s-a pus problema „cum se cuvine a fi primiți cei care se întorc de la erezie“.(466 p.732b.)

La dialogul dintre patriarh și episcopi pe această temă au participat activ și monahii, îndeosebi egumenul Sava al Studionului.

S-a dat citire mai multor canoane și texte patristice privitoare la situația ereticilor care se pocăiesc. Monahii au cerut să se citească epistola canonică a Sfântului Atanasie către Rufinian. În urma lecturii, ei susțineau că, potrivit Sfântului Atanasie, cei ce se întorc dintr-o erezie vor fi primiți la pocăință, dar nu și în treapta preoțească. Sfântul Tarasie le-a explicat că Marele Părinte vorbește numai despre capii ereziilor, și nu despre cei ce au fost târâți în erezie cu de-a sila. Monahii s-au arătat de acord, întrebând-i însă pe episcopii care se pocăiseră, dacă și ei au fost târâți sau au suferit vro silă, încât s-au depărtat de adevăr.

În continuare monahii au dorit să afle dacă acei episcopi care, căindu-se, au fost primiți de sinoadele anterioare, fuseseră hirotoniți de eretici sau nu. Cererea le-a fost acceptată de Sinod și spre sfârșitul primei ședințe monahii au prezentat o scrisoare a Sfântului Vasile cel Mare legată de tema în discuție. După citirea scrisorii, au adus o mică obiecție cu privire la recunoașterea hirotoniei ereticilor, pentru ca în cele din urmă să ajungă la un consens deplin cu Sinodul…

În cea de-a treia ședință, iconoclastul Grigorie al Neocezareei a cerut să fie primit în comuniune de către Sfinții Părinți. În discuția care a urmat, monahii au propus să fie primit doar la pocăință, și nu în treapta preoțească, de vreme ce fusese unul dintre capii ereziei. Sfântul Tarasie i-a lăudat pe monahi, numindu-i „râvnitori ai rânduielilor canonice și evanghelice“. În cele din urmă, Sinodul i-a primit cu multă iubire de oameni pe toți episcopii care și-au recunoscut greșala și i-a reașezat în scaunele lor

În cea de-a șasea și a șaptea ședință a Sinodului au fost anatematizați trei patriarhi ai Constantinopolului și alți episcopi iconoclaști, în timp ce anatemele împotriva mărturisitorilor Gherman al Constantinopolului, Ioan Damaschinul și Gheorghe Cipriotul au fost ridicate. De asemenea, a fost abolită hotărârea dogmatică a Sinodului de la Ieria și votată o alta, ortodoxă.