Pidalion 1844, pag. 80

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/01/pidalion-1844-pag-79/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 80

iaşi. A nu hirotesi anagnost, sau monahi; şi altele asemenea.). Fiindcă, zice că Episcopului chiar şi mai cu deosebire i s-a încredinţat lui norodul Domnului, şi de la dânsul mai cu deosebire, ca de la un păstor, cu îndatorire are a i se cere de la Dumnezeu seamă pentru sufletele turmei sale.

CANONUL 40
Să fie arătate lucrurile însuşite ale Episcopului (numai dacă ar avea ale sale), şi arătate cele chiriaceşti. Ca să aibă stăpânire Episcopul săvârşindu-se, pe ale sale a le lăsa cărora va voi, şi cum va voi. Şi nu cu pricinuire (înfrun-tare) de bisericeşti
lucruri se cade (a se împărți) cele ale Episcopului, când va fi având muiere, şi copii, sau rudenii sau casă. Că drept este înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, ca, nici biserica să nu sufere vreo pagubă, pentru neştiinţa lucrurilor Episcopului,
nici Episcopul sau rudele lui, cu pricinuirea Bisericii, să se jefuiască. Sau să cadă în vorbe oamenii lui, şi moartea lui cu ocări să se îmbrace.
[Sobor 4, 22; Sobor 6, 35; Antioh. 24; Cartag. 30, 40, 89]

TÂLCUIRE
Dumnezeieştii Apostoli nici un lucru cinstind mai mult decât pe drep-tate, rânduiesc în Canonul lor acesta, că se cuvine a fi arătate, atât lucrurile ce are
Episcopul ale sale (de s-ar cuveni câtuşi de cât să aibă ale sale, el care este mort lumii şi lucrurilor lumii), ori cele ce a câştigat mai-nainte de a se face Episcop, ori cele ce i-au venit moştenire, din darul rudelor sale. Atât, zic, tre-buie a fi arătate lucrurile Episcopului, cât şi lucrurile bisericii, ale Episcopiei, sau ale Mitropoliei. Pentru care sfârşit? Pentru ca să aibă Episcopul stăpânire, când va muri, să lase
lucrurile sale77 la aceia care va voi, şi cu orice fel de chip va voi. Însă să le lase la feţe drept slăvitoare, (şi nu la ereticeşti78), ca să nu se piardă pentru pricina lucrurilor Bisericii, lucrurile Episcopului, care se întâm-plă uneori să aibă muiere (şi vezi Canon 5 Apostolesc) şi copii, sau rudenii, şi
____________
lucrătoare. Iar câţi nu o lucrează pentru oarecare opritoare a lor păcate, nici a spovedi (pe alții) nu se cuvine. Şi câţi o fac aceasta, afară de Canoane o fac. (Şi vezi mai pe larg subînsemnarea Canonului 102 al Soborului 6).
77 Am zis că cele ce au câştigat mai-nainte de a se face Episcop să fie arătate, şi să le lase unde va voi, pentru că după Canonul 40 al Cartaginei dacă Episcopii, şi clericii mai-nainte fiind să-raci, în urmă au câştigat în Episcopie sau în cliros lucruri mişcătoare, sau nemişcătoare, se cade să le lase Bisericii căreia îi slujesc (ci şi din lucrurile ce le vor câştiga, din darul cuiva, sau din clironomia rudească, trebuie să afierosească Bisericii lor ceea ce bine vor voi).
78 Fiindcă Canonul 89 din Cartagina, rânduieşte ca şi după moartea sa să se anatematisească Episcopul, care va lăsa moştenitori lui-şi elini, sau eretici, dar şi Canonul 4 al acestuiaşi opreşte pe Episcopi şi pe clerici de a dărui lucrurile lor la eretici, măcar şi rudenii ale lor de ar fi aceştia.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/03/pidalion-1844-pag-81/