har al botezului… incat nici chiar un eretic nu este lipsit de acesta pana la moarte… adevarata pocainta

MARI STAREȚI RUȘI VOL. 1, edit. Sophia 2008

pag.101, 112, 113

Fragmente din convorbirea Cuviosului Serafim cu N. A. Motovilov despre scopul vieții creștine

Acest har al botezului este atât de mare și atât de necesar omului, încât nici chiar un eretic nu este lipsit de acesta până la moarte, adică până la sfârșitul vremii pe care pronia dumnezeiască a hotărât-o spre încercare, pentru a se vădi ce fapte lucrează omul în timpul viețuirii pe pământ prin puterea care i s-a dat de sus. Dacă nu am păcătui niciodată după botez, am rămâne pentru totdeauna sfinți ai Domnului, neprihăniți și liberi de toată necurăția trupului și a sufletului. Însă problema este că noi sporim cu vârsta, dar nu creștem în har și în cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum a sporit Domnul nostru Iisus Hristos; ci dimpotrivă, ajungem încetul cu încetul din ce în ce mai ticăloși și pierdem harul Prea Sfântului Duh, păcătuind în felurite chipuri…ascultând de glasul dumnezeiesc va alerga spre o adevărată pocăință pentru toate păcatele și va lucra faptele bune, contrare păcatelor săvârșite. Atunci, prin virtuțile făptuite pentru Hristos, va dobândi Sfântul Duh, Care lucrează întru noi și aduce întru noi Împărăția lui Dumnezeu… Aceștia sunt oameni care, în pofida legăturilor pacatului ce îi încătușează și îi împiedică să vină la Mântuitorul nostru, se străduiesc cu pocăință desăvârșită să se împace cu El, să-și rupă legăturile patimilor, sfidând toată puterea lanțurilor de păcate.

De aceea Maica Domnului este numită „Rană a Diavolilor”, căci nu este cu putință pentru un diavoldistrugă un om atâta vreme cât acela cere ajutorul Maicii Domnului.

Chiar daca ar invia un mort… bineinteles ca nu poate sa invieze mortii

MARI STAREȚI RUȘI VOL. 1, edit. Sophia 2008

Preacuviosul Nil Sorski (1433-1508)

Din învățăturile duhovnicești ale Cuviosului Nil Sorski, întemeietorul vieții schimnicești

pag.11,17

Spun părinții: „Chiar dacă ar învia un mort, rugăciunea celui mânios nu este bineplăcută lui Dumnezeu”. Acest lucru l-au spus pentru a arăta îndeosebi urâciunea omului robit de mânie, care bineînțeles că nu poate să învieze morții. De aceea nu se cuvine să ne înfuriem, nu trebuie să facem rău aproapelui nostru nici prin cuvinte, nici prin fapte. Să nu-i arătăm dușmănie, nici măcar prin înfățișare.

Dumnezeu Tatal are chipul unui batran, „vechi de zile”, Dumnezeu Fiul este Mantuitorul Iisus Hristos, iar Duhul Sfant este reprezentat in chip de porumbel

MARI STAREȚI RUȘI, VOL. 1, edit. Sophia 2008

p.258-259

Starețul Zaharia (1850-1936)

Intrând în monahism cu bincuvântare Cuviosului Ambrozie de la Optina…Zaharia a fost tuns rasofor cu numele de Zosima. Apoi a fost facut ierodiacon, iar la scurt timp ieromonah. L-a hirotonit Prea Sfințitul Trifon…După hirotonie, i s-a încredințat ascultarea de duhovnic al Lavrei…

p.267

Învățăturile duhovnicești ale Starețului Zaharia

p.270

Starețul a binecuvântat-o pe una dintre fiicele sale duhovnicești să zugrăvească Preasfânta Treime, așa cum ni S-a arătat în Vechiul Testament: trei îngeri în chipul a trei călători pe care i-a ospețit Avraam. Potrivit învățăturii nou-testamentare, Preasfânta Treime se mai pictează și astfel: Dumnezeu Tatăl are chipul unui bătrân, „vechi de zile”, Dumnezeu Fiul este Mântuitorul Iisus Hristos, iar Duhul Sfânt este reprezentat în chip de porumbel.