Semnatura, Contrasemnatura

[Sfântul] Teodor Studitul

În apărarea sfintelor icoane, edit. DEISIS Sibiu 2017, pag. 189-190

*

Semnătura cerută de sinodul iconomah din 815

<după Teodor Studitul25>

Urmând învățăturii apostolice şi patristice şi supus instituției Bisericii,

primind cele Şase Sinoade Ecumenice şi sinodul întrunit la Vlaherne [754],

precum şi pe cel întrunit [în 815] pentru confirmarea lui, urmând dogmele ortodoxe promulgate de ele şi rămânând în ele,

respingându-i pe cei respinşi de ele şi primindu-i pe ceo primiți de ele,
desființând orice facere de icoane şi închinare la ele, respingând adunarea ținută [în 787] sub Tarasie şi anatemizându-i pe cei ce nu cred aşa, am semnat cu mâna propie.

*

Contrasemnătura ortodocşilor din rezistență

<după Teodor Stiditul26>

Urmând tuturor poruncilor şi legilor evanghelice şi apostolice,

rezemat pe propovăduirile şi învățăturile profetice şi patristice,

primind cu păzire dogmatică şi canonică şi cele Şase Sinoade Ecumenice,

împreună cu celelalte sinoade locale de acelaşi gând cu ele,

împreună cu ele primindu-l şi pe cel de după al Şaselea [Sinodul Trullan, 690-691], care a menționat şi hotărât în chip cuvenit lui Dumnezeu despre veneratele icoane,

îmbrățişând şi pe cel de-al doilea sfânt Sinod de la Niceea [787], care a dogmatizat despre veneratele icoane în chip ortodox, ca şi primul [din 325],

urmând şi celui dinaintea lui [690-691],

respingându-i pe cei respinşi de toate şi însuşindu-mi-i pe cei proclamați de ele,

ținând orice lege sfântă şi obicei bisericesc ieşit de la Hristos până acum, şi chiar după,

strângând la piept orice icoană trasată în chip mântuitor în lume:

a lui Hristos, Dumnezeul nostru, a făcătoarei de viață cruci, a Născătoarei de Dumnezeu, a îngerilor şi oricărui sfânt ori sfinte,

respingând adunarea întrunită de mult [753] în Vlaherne şi sinedriul [din 815] care a confirmat-o ca fiind amândouă opuse lui Hristos şi oricărui sfânt,

şi azvârlindu-i unor anateme veşnice pe cei care gândesc aşa,

împreună cu Dumnezeu am semnat cu mâna propie.

————

25 Respingerea poemelor iconomahilor; PG 99, 465AB.

26 Ibid.; col. 473D-475A.