Alta dovada ca Teodot minte, si cum Mihai- Silviu Chirila(Radeni), Claudiu Buza, Ioan Ungureanu, gresesc 

Sfântul Iustin Popovici, care a caracterizat Ecumenismul ca panerezie. Acesta, deși a întrerupt comuniunea bisericească cu sinodul ecumenist al Patriarhiei Serbiei încă din anul 1971 (vezi ziarul Ὀρθόδοξος Τῦπος nr. 144, 15-7-1971),

===Se intelege ca intreruperea impartasirii=comuniunii e prin nepomenirea numelui ereticului episcop
——

https://monahulteodot.wordpress.com/2017/05/04/texte-introduse-fraudulos-de-zelotisti-in-scrierile-sfinti-parinti-erorile-teologice-ale-pr-hariton-karyotul-din-athos/comment-page-2/

In urma sinodului talharesc de la Creta, de cateva luni, a aparut pe net o informatie precum Sf.Justin Popovici ar fi intrerupt pomenirea Patriarhului in ultimii 9 ani de viata, in urma aderari BOSarbe la CMB. Am cautat sa vad daca aceasta informatie este adevarata si am gasit urmatoarea marturie a unui monah roman, care a stat cateva luni in Serbia si acolo s-a intalnit cu ucenici ai Sf.Justin Popovici : „
 Iata ce-mi scrie … :

” … monahul

21:35 (Acum 10 ore)
către mine

Mie mitrop. Amfilohie Radovici mi-a spus că niciodată (Sf.Justin Popovici, n.n) nu a întrerupt pomenirea, deşi ei, ucenicii, l-au rugat să facă asta, şi le-a spus: Vedeţi-vă de studiile voastre şi de viaţa monahală. Aceasta este crucea mea şi lupta mea, iar Biserica nu e cu nimic vinovată.” Asadar, afirmatia ca Sf.Justin Popovici ar fi intrerupt pomenirea Patriarhului, este o minciuna. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom gasi si prima sursa a acestei minciuni de pe net.

==== Nu poti zice ca ai intrerupt pomenirea da ai comuniune cu un eretic episcop( pseudo-episcop/minciuno-episcop) ptr ca e ca si cum ai zice nu il pomenesc dar cand vine la Biserica unde nu e pomenit ne impartasim din acelasi potir adica ii dau Sfanta Impartasanie ereticului, daca ii vreau mantuirea cum sa ii dau spre Osanda Sfanta Impartasanie???? Unii zic ca Iuda de aceea nu s-a intors ca s-a Impartasit spre Osanda, apoi canonul 15 zice :

 şi n-ar pomeni numele lui 

s-ar despărţi de împărtăşirea

Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător

îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop
Aici dovada ca partasia la erezie e erezie :

http://lumea-ortodoxa.ro/situatia-actuala-de-la-schitul-romanesc-prodromu/

————

Impartasirea=comuniunea

Traducerea “comuniune” apre si in Dr.Nicodim Milaș Canoanele Bisericii Ortodoxe vol II partea I, pag 322

Mai de ras e ca si la pag 313-314 tot comuniunea este tradus in cartea folosita de dansii : Arhidiacon prof. dr. IOAN N. FLOCA CANOANELE BISERICII ORTODOXE NOTE ȘI COMENTARII 1992 

Dovedire din Pidalion cum ca „t“eodot MINTE si isi duce cititorii spre OSANDA

Pidalion 1844 pag. 502-504

Cartagina

​CANONUL 66, 61

Ca cei mici de donatişti botezaţi, care încă n-au putut a cunoaşte pierzarea rătăcirii lor, după ce ar veni la vârsta cea primitoare de socoteală, cunoscut fiindu-le adevărul, şi răutatea acelora urându-o, către soborniceasca Biserica lui Dumnezeu care este revărsată prin toată lumea, după vechea rânduială să se primească unii ca aceştia din numele rătăcirii prin punere peste ei a mâinii, nefiind datorie a se opri despre rânduiala clerosirii, când pe adevărata Biserică o au socotit osebită a lor viind ei la credinţă, şi întru dânsa crezând lui Hristos, au primit sfinţeniile Treimii, care toate că sunt adevărate şi sfinte şi dumnezeieşti este arătat, şi că întru acestea este toată nădejdea sufletului lor. Măcar deşi mai vârtos şi mai înainte luata îndrăzneala ereticilor, se obrăzniceşte a predanisi potrivnicele oarecare numelui adevărului. Acestea fiindcă sunt simple, precum învaţă Sfântul Apostol zicând: „Un Dumnezeu, o credinţă, un Botez” (Efeseni: 4,5) şi ceea ce este datorie odată a se da nu-i slobod a se repeta, după ce se va anatematisi numele rătăcirii, prin punerea mâinii peste ei se vor primi în Biserica cea una, cea precum s-a zis porumbiţa (Cântarea Cântărilor: 5,2), şi singură maica creştinilor, întru care toate Sfinţirile cu chip mântuitor veşnice şi viezătoare (vitale sau zoticale) se primesc. Care celor ce rămân în eres, mare muncă a osândirii le agonisesc. Ca ceea ce le-ar fi lor mai luminătoare de a urma întru adevăr către viaţa cea veşnică, aceasta să li se facă în rătăcire mai întunecată şi mai de osândă. De care unii au fugit, şi cele preadrepte ale soborniceştii maice Biserici cunoscându-le, toate Sfintele Tainele acelea, cu iubirea adevărului le-au crezut şi le-au primit. Unora ca acestora, când cercarea îi va arăta cu bună viaţă, şi clerul (soartă) fără îndoială li se va întări spre slujba celor sfinte, şi mai ales întru atât de mare nevoie fiind lucrurile, nimeni este care să nu le dea voie la aceasta. Iar dacă oarecare clerici de aceeaşi dogmă, cu gloata şi cinstele lor vor dori a se întoarce către noi, care pentru dragostea cinstei îi vor sfătui spre viaţă, şi îi vor ţine spre mântuire. Însă aceasta judecăm că se cade a se lăsa unei mai mari înţelegeri, alegând fraţii cei mai înainte zişi, ca cu sfatul lor cel mai înţelepţesc, să cerceteze cuvântul arătării (relaţiei) (anaforalei) noastre, şi pe noi ne vor învrednici a ne adeveri spre ceea ce este de datori să se închipuiască de noi pentru lucrul acesta. Iar numai pentru cei botezaţi în pruncie ne îndestulăm, ca de la va plăcea lor, se vor învoi cu mai înainte înţelegerea noastră pentru a se hirotonisi aceştia. 

[Apostolic, can. 46, 47, 108; Sinod 1, can. 8; Sinod 2, can. 7; Sinod 6, can. 95; Cartagina, can. 55, 75, 76, 77, 78, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 128, 129]
TÂLCUIRE

Canonul acesta hotărăşte, că dacă cei de donatişti în pruncie se botează, după ce vin în vârstă şi în desluşirea lucrurilor, vor cunoaşte adevărul dreptslăvirii, şi vor urî reaua slăvire. Aceştia zice, fiindcă s-au botezat în botezul cel după predanie săvârşit al dreptslăvitorilor (care este unul, după Apostolul Pavel) nu se cade a se boteza de al doilea. Ci să anatematisească eresul lui Donat, şi aşa după punerea mâinii arhiereului, sau a iereului peste ei după vechea rânduială a Bisericii, să se primească la soborniceasca Biserică cea întinsă în toată lumea, la maica cea obştească a tuturor creştinilor, şi la porumbiţa cea una desăvârşită a lui Hristos, după Cântarea Cântărilor. Iar dacă cei aşa primiţi, vor arăta şi viaţă îmbunătăţită, vrednică de hirotonie şi de cler, fără îndoială trebuie a se hirotonisi. Întâi că nu se cade a se opri de cler, fiindcă au fost mai înainte eretici. Că eresul lepădându-l, au cunoscut a loruşi pe Biserica cea sobornicească şi adevărată, au crezut cu dreaptă slăvire în Hristos, şi ca pe adevărate şi sfinte au primit cu dorinţă şi dragoste nemincinoasă sfinţeniile Treimii 345, adică pre curatele Taine, de care atârnă toată nădejdea şi mântuirea sufletului. Şi celor ce rămân în eres, acestea li se fac întuneric şi osândă mai multă, iar dreptslăvitorilor, lumină şi viaţă veşnică. Cu toate că îndrăzneala ereticilor, şi complotul lor obrăzniceşte să predanisească şi ia oarecare taine, ori potrivnice numelui Adevărului, ori având nume de adevăr, şi cu lucrul fiind mincinoase, şi de dumnezeiescul dar pustii. Iar al doilea se cade aceştia a se hirotonisi şi pentru nevoia şi lipsa cea mare ce are Africa de ierosiţi şi de clerici 346. Iar dacă clericii donatiştilor, şi iereii, vor voi a veni la dreptslăvitoarea credinţă, cu noroadele cele supuse lor, şi clericaturile lor, care mai ales ca să le aibă, şi în dreaptaslăvire, sfătuiesc pe noroade ca să se întoarcă. De se va face aceasta, ce trebuie a face? Adaugă canonul, are a ni se arăta după aceasta de papa Anastasie, şi de Venerie al Mediolanului 347. Iar noi acum ne îndestulăm numai să ne arate acesteaşi, de le place a se hirotonisi cei ce din donatişti se întorc.

Subnote: 

345 Sfinţeniile Treimii numeşte aici canonul pe toate cele 7 Taine.

346  Atât de mare lipsă de clerici era în Africa, încât, precum citim în practicalele sinodului acestuia, nici un diacon, măcar şi necărturar, la unele Biserici nu se afla, cu cât mai ales prezbiteri, sau episcopi, pentru care lipsă plângeau, şi se tânguiau în toate zilele creştinii, şi după urmare iarăşi pentru plângerea lor, iconomiceşte a făcut pogorământ sinodul, şi a primit hirotoniile donatiştilor.

347  Că aceştia au fost care au făcut sinod în Italia şi au oprit a se primi hirotoniile donatiştilor, precum şi în practicalele sinodului acestuia se arată, şi în canonul 77 la său.

———
========Ca urmare a celor aratate de canon ca :  cei ce raman in eres si indraznesc sa „fure“ Tainele, acestea (Tainele) li se fac OSÂNDĂ si ÎNTUNERIC , astept sa iti recunosti greselile, minciunile si ereziile tale ( desi esti prea mandru sa recunosti ca ai gresit exact ca si cretanii )si mai astept scuze publice adresate urmatorilor(sub forma de articol pe site-ul propriu [adica pe site-ul tau „t“eodot] ) :  Ips Longhin ,celor din Athos Sava, Hariton , celor ce au intrerupt pomenire ereticilor-episcopi si celor ce incearca sa lupte impotriva fiarei ecumeniste fiecare dupa cum poate si stie(sa duca lupta) , site-urilor saccsiv, apologeticum, glasulstramosesc , ortodoxinfo, presaortodoxa termenul de gandire si reflectie este de 3 zile  urmata de ANATHEMA si aratarea celorlate greseli, minciuni si erezii in cazul in care nu ITI VEI RECUNOATE GRESELILE SI NU ITI VEI CERE SCUZE PUBLIC…

Teodot hai sa vezi cu cine te asemeni in vorba

monahulteodot

2 Aprilie 2017 la 19:14

Preotul sa fie macar cat de cat impotriva ecumenismului si poti merge la el. Daca el va sustine cu tarie ecumenismul, dupa cateva discutii …. ori ramai la el, ori la altul.

Ce zicea Sf Justin daca duhovnicul nu e pe aceeasi line cu tine nu merge , care Sfant si care Sf Scriptura sau canon indreptateste indemnu la a ramane la un ecumenist-cugetator ???

Nici Macarie Banu si nici Zisis nu indeamna la asa ceva

—–

    monahulteodot

    2 Aprilie 2017 la 23:21  

sa dea Dumnezeu sa nu fie ceva mai rau decat Creta-erezie, pe extrema cealalta-schisma. 

===Un mare ecumenist Dragomir Adrian 

aparator fanatic al Creta si al ereziei ecumeniste a pseudo-ierarhilor confundati cu BOR si taietor al  canonului 15 aratand doar prima parte din el, ne anunta :

http://www.deinteres.org/news/se_pregateste_adevaratul_sinod_talharesc_atentie_distribuiti/2017-03-05-2185
Se pregateste adevaratul SINOD TALHARESC – ATENTIE
(distribuiti)

04 Aprilie 17 2:14 AM

Schismatici

Atentie, (distribuiti), talharesc, pregateste, adevaratul, SE, Sinod

  „  Se pregateste ADEVARATUL sinod TALHARESC format in mare parte din preoti caterisiti, necanonici, mireni si fosti preoti schismatici in data de 4 aprilie 2017, undeva in Grecia, locatia exacta fiind inca necunoscuta. Acest asa zis “sinod sau sinaxa” se vrea sa reprezinte o ofensiva schismatica contra Bisericii Ortodoxe sub numele fals de “marturisire ortodoxa”. Avem in articolul SINAXA ORTODOXĂ CARE VA CONDAMNA „SINODUL” DIN CRETA va avea loc pe 4 aprilie în Grecia un content preluat de pe un alt site schismatic, ambele declarandu-se ortodoxe eronat, ele fiind schismatice, un content de propaganda schismatica prin care se anunta acest sinod talharesc

Sau mai nou aici

http://www.deinteres.org/news/a_avut_loc_sinaxa_talhareasca_a_schismaticilor/2017-04-05-2282

Anathema Dragomir Adrian ca Hulesti Ortodoxia si trunchezi canoanele 

====Un nauc ecumenist in acelas duh cu tine (Teodot)
Inca ceva deja esti ca, Creta cica numai ierarhi pot da anathema documentu 6 punctu 22 NUMAI SINODU=numai ereziarhii(asta dupa mintea lor) , orcine poate da anathema (a se vedea anatheme date de mireni in sinxar) eficacitatea ei e pe baza credintei celui ce o da si nu ca o da un sinod CREDINTA LEAGA SI DEZLEAGA, pr. Rafail Berestov a dat anathemei Creta ,  cei cu credinta is Biserica Ortodoxa

====Te intreb eu Teodot e vina lu Sava ???ca nu intelegi cu harul ca e foc ce :

1. curateste / lumineaza  si 

2.arde / innegreste 

Lumineaza pe cei ce nu au auzit deloc de erezie dar pe tine Teodot ( si pe restu care macar de a auzit de erezia din Creta si doar o singura data ii innegreste) il mai ti minte pe acela popa care veni la mega-moschee si i-ai explicat cu papistasii cu minunea cu Mihai Viteazul Sfantul acela era negru la chip avea erezii…haru pe acela il innegreste 
De ce  nu vezi harul ???daca nu vezi haru de ce te bagi in ce nu cunosti???

Ti-a spus Sava pe inregistrare uita-te la canonu 28 la toate subnotele acelea si la trimiteri si la pidalionu grecesc care are unele pasaje care nu le are cel romanesc si nu mai acuza omu de ierzuitism, da Sava are si el greselile lui …dar asta cu iezuitismu e cam mult 

Sfântul Mucenic Cosma Etolul († 4 august 1779), „Apostolul Săracilor“:
Vor veni vremuri când ortodocşii vor fi învrăjbiţi între ei. Eu, însă, vă sfătuiesc să păstraţi pacea şi înţelegerea. (…) În  şcoli se vor preda asemenea ticăloşii, că e cu neputinţă să vi le imaginaţi“.

—–

Zice Teodot ca nu slujesc in comun, ca nu e prigoana cu sange, ( dar uite si prigoana cu vanatai https://youtu.be/LTt1VPWL7Nw), pai ce vreti mai mult decat sa te bagi in iad fara varsarea sangelui??? E exact ca la secte nu te omoara dar te rupe de Hristos devii LEPADAT. Crezi tu Teodot ca viclenia ta cu scrisu card (decuparea lui) de pe cardu de identitate cu numar cnp dat de masoni crezi ca te scapa de iad???ecumenismu e apocatastaza in picioare se mantuie toti , a fost osandita apocatastaza te intreb???? Ai inceput sa crezi toate minciunile basilica.ro?Din fapte si tu esti ptr un ecumenism lucid??? Sfantul Justin Popovici a osandit oare erezia ecumenist?(canonu zice erezie osandita de sinod sau de Parinti), nu vezi ca incepi sa zici ce zice basilica.ro asta e dovada ca intra duhul ecumenist in tine, vorbiti la fel, STAI DEPARTE DE EI CA VEI LUA SI PECETEA, ce zice in sarea ca cei cu cnp nu vor refuza pecetea, de ce nu iei pozitia Sfantului Maxim ??? Sfantul Maxim facea ce faci tu??? 

Cum poti sa afirmi :„ mult-incercatul si plin de discernamant Parinte Theodoros Zisis“ sau poate ai uitat parerea lui personala in privinta documentelor electronice, sau poate si matale ti-ai schimbat-o??? adica Sf Paisie influentat de neoprotestanti????

https://saccsiv.wordpress.com/2013/06/13/video-greseala-parintelui-teodoros-zisis-parintele-paisie-aghioritul-ar-fi-fost-influentat-de-neoprotestanti-in-privinta-semnelor-vremurilor/

Iar spui: „ca dreptcredinciosii pot merge cu tramvaiul, o statie sau doua, sa se impartaseasca.“ Asta arata comoditate unii au si masini si tot nu se duc din comoditatea draceasca , care ne va iesi pe nas la pecetluire si la numerele care ne duc la iad , asta arata cat de mult ne intereseaza mantuirea si curatia credintei vai de noi !!!! ne credem indrumatori cu cnp-uri haru nu il vedem da dam povață ca deh am ajuns la al treilea cer ca Sfantul Apostol Pavel
Aici minti si dezinformezi:„ Singurul din tara care a NOMINALIZAT ereticii cretani a fost Parintele Ciprian Staicu…anatema“

Sunt si mireni si monahi ce i-au anathematizat si inainte  si  dupa  Creta pe ereticii ecumenisti nominal

Aici esti fix basilica.ro cu marea minciuna : erezia ecumenista nu a avut o condamnare

1. nominala

2. sinodal receptata

3. receptata de pliroma Bisericii.

Acum te-ai facut si aparator al ereziei ecumeniste, nu iti vezi caderea mai du-te si i-a o gura de har in minciuna ca sa te innegresti mai rau,  maine poate zici ca si sodoma e buna ca nu a receptat-o sinodu, si habar nu ai ce e ala SINOD TU CREZI  Papistaș CA SINODU e doar ierarhia Creta documentu 6 punctu 22 NUMAI SINODU, oare de ce se zice in TRADUCERE : sinod = IMPREUNA PE ACEEASI CALE.
Haru nu l-ai vazut ca altfel intelegeai ce a zis Sava, cnp nu l-ai lepadat si totusi ai INDRAZNEALA/CUTEZANTA SA DAI SFATURI, vezi sa nu fie MANDRIE asta cu datu’ sfaturilor si cine ti-a dat voie sa te BAGI IN CELE NEVAZUTE???(LUCRARE HARULUI) SI SA TEOLOGHISESTI DUPA MINTEA TA, CA SE VEDE CLAR CA NU STII CE VORBESTI , INCETEAZA SAU VOI FI NEVOIT SA TE DAU ANATHEMA

Daca nu crezi , macar crede pe Rafail Berestov parintele el e antimasoni , anticnp , anticip si antiecumenism macar de el fa ASCULTARE si nu de mintea ta, 

iertare daca limbaju e prea dur si deranjeaza

Mie mi-a ajuns atat erezie ecumenista si ploconire si iconomie is scarbit pana in cel mai mic detaliu al fiintei mele de atitudinea noastra a tuturor de falsi si netraitori fie CA BUNUL DUMNEZEU STAPANUL HRISTOS SA TAIE SI SA INJUNGHIE DE MOARTE CU SABIA HARULUI ACEASTA FIARA A ECUMENISMULUI DRACESC MASONIC ,adusa (aceasta junghiere a fiarei) de Inviera Sa si tot poporul ortodox sa strige intr-un glas ANATHEMA ECUMENISMULUI SI MINCIUNO-SINODULUI DIN CRETA .Amin!

Mai jos e Zisis si iconomia cam dispare dupa sinod si anathema (daca va fi la Banceni in 2 luni ),Hristos a Inviat!