Pidalion 1844, pag. 335

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-334/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 335

Moaşte, ar Sfinţi Biserică, acela, ca un călcător de Bisericeştile predanisiri, să se caterisească.

CANONUL 8
Fiindcă rătăcindu-se oarecare din religia evreilor, li s-a părut că amă-gesc pe Hristos Dumnezeul nostru, făţărnicindu-se a fi creştini, însă întru ascuns lepădându-se de Hristos, şi întru nearătare serbând sâmbetele, şi

_______

nic] după Sfinţita lucrare a catierosirei [Sfinţirii] Bisericii, într-acest chip. Luând Arhiereul cele trei părţi de muceniceşti Moaşte, şi punându-le în cutie, şi turnând peste ele Sfântul Mir, închide cutia. Şi de stă Sfânta Masă pe cinci stâlpi (după vechea urmare), aşează cutia aceea pe stâlpul cel din mijloc; iar de stă numai pe un stâlp, în mijlocul aceluia deasupra le aşează. Iar de sunt părţile muceniceştilor Moaşte mari (unii zic, fiindcă nu se pot pune deasupra stâlpului, să se îngroape dedesubtul Sfintei Mese); iar după aceasta toarnă deasupra stâlpilor aromatele cele topite cu ceară şi se pune deasupra lor Sfânta Masă. Însă patru lucruri sunt vrednice de însem-nat la pricina aceasta a Sfinţirii Bisericilor. 1. Că sfinţirea fiecărei Biserici, trebuie a se face de Arhiereu, după aşezământul şi închipuirea Evhologhiului. Drept aceea, de iartă la multe locuri Arhiereii a face înnoiri de Biserici (adică Sfinţiri) precum la Moscova, Arhiereii dau voie arhi-mandriţilor să sfinţească dumnezeieştile Lăcaşuri care este afară de rânduiala Evhologhiului. Că pretutindeni şi Evhologhiul, şi Simeon al Tesalonicului, care vorbeşte despre acestea, Arhiereul zic să facă, iar nu preotul. Iar Sfinţiri mici, nici Evhologhiul nu arată, zice pomenitul Simeon; că se văd acestea a fi mai noi aflări precum în ziua de astăzi se urmează de către protoierei cu voia Arhiereilor a se face cu Sfinţit Antimis. (Care şi acela de Arhiereu este Sfinţit având în el muceniceşti moaşte). 2. Că Moaştele ce urmează a se învistieri în Biserică, trebuie a fi muceniceşti, iar nu cuvioşeşti, nici Arhiereşti. Pentru aceasta este lăudat obiceiul ce se pă-zeşte în Rusia: că acolo muceniceştile Moaşte se păzesc la arhiEpiscopi, şi când urmează trebuinţa a se Sfinţi vreo biserică, de acolo le ia singur Arhiereul, pentru a nu se face greşeală, ca în loc de muceniceşti Moaşte, să se învistierească alte oarecare Sfinte Moaşte. 3. Că şi aceste muceniceşti Moaşte trebuie a se învistieri sub Sfânta Masă, şi nu în vreo altă parte a bisericii, ca să se plinească cuvântul acela: dumnezeiască horă a mucenicilor, temelia Bisericii. Precum rânduieşte slujba înnoirilor. Iar câţi le pun acestea în vreo altă parte, foarte greşesc. 4. Şi cea mai de pe urmă, că la înnoirea fiecărei biserici, ori mici, ori mari, este nevoie şi fără apărare trebuie a se învistieri muceniceşti Moaşte, sub Sfânta Masă. Drept aceea, câţi Arhierei săvârşesc înnoiri mari, ori câţi Arhierei, ori preoţi, săvârşesc
înnoiri mici şi mai scurte numite – fără de muceni-ceşti Moaşte, trebuie a se caterisi, după hotărârea Canonului acestuia. Că recomenduitoarea şi fiinţelnica osebire a înnoirilor (adică a Sfinţirilor) Bisericii este învistierirea muceniceştilor Moaşte, şi fără de acestea, cu neputinţă este a se face. Iar Antimisele fiindcă au Sfinţitoarea pu-tere, care o dăruieşte lor Sfinţirea vreunei Biserici; ori şi cu săvârşirea Sfinţirii rugăciunilor, încă şi starea cea de şapte zile pe Sfânta Masă în Sfinţita Biserică, şi săvârşirea în acele şapte zile asupra lor a dumnezeieştii Liturghii, plinind locul Sfinţirii Sfintei Mese. Că pentru aceasta şi fără oprire acestea se dau, unde ar cere trebuinţa de ele, şi nu se îngrădesc numai şi pentru enoria aceea, unde s-au Sfinţit, precum nu se îngrădeşte Sfântul Mir nici celelalte Sfinte. Ci se pun deasupra meselor acelor care nu s-au Sfinţit după întâiul răspuns al lui Petru, şi a Patriarhului Manuil Haritonul (faţa 239 a lui Ghiur); iar Simeon Tesalonicul la cap. 127 între altele zice, cu toate că rânduiala conSfinţirii se cuvine a se săvârşi de Arhiereu, însă de nevoie se poate face şi de preot învăţat.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/06/23/pidalion-1844-pag-336/

3 thoughts on “Pidalion 1844, pag. 335

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s